logo

Kontakt

Świetlica Środowiskowa
Nr 2 "Schowek"
ul. 11-go Listopada 4
05-091 Ząbki
tel. +48 22 762 96 34  
lub +48 600 936 459
schowek@schowek2.pl

wiecej..    

Nasi Przyjaciele

 

Do grona 'PRZYJACIÓŁ SCHOWKA' należą:

 

Pan Robert Perkowski - Burmistrz Miasta Ząbki

Ks. Andrzej Kopczyński - Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach

Pan Jerzy Boksznajder - Burmistrz Ząbek w latach 1990- 2006

Ks. Władysław Trojanowski - Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego 1998- 2007

Pani Joanna Pytel - Dyrektor Zespołu Publicznych Szkół Katolickich w Ząbkach 2000- 2010

Pani Irena Małyszczuk - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach

Pani Małgorzata Zyśk - Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 2 w Ząbkach

Pani Maria Uszyńska- Baranowska - Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Zabkach w latach

Pani Beata Krajewska - Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 "Leśny zakątek" 

Pani Lila Morawska - Prezes Fundacji Dzieci Ulicy

Pani Elżbieta Klimkiewicz - Kierownik Świetlicy Środowiskowej nr 1 w Ząbkach

Pan Sławomir Skotnicki - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach

Pani Hanna Krynicka - Pracownik Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach

Pani Karin Jędrzycka- Pniewska - Kierownik III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Wołominie

Pani Edyta Lis- Tarczyńska - Psycholog Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach

Pani Katarzyna Węgrzynek - Koło Wolontariatu, nauczyciel SP2

Pani Renata Kubicka- Wnęk - Pracownik "Schowka" 2003- 2005

Pan Robert Kwiatkowski - Pracownik "Schowka" 2003- 2006, Sponsor

Pan Paweł Proniewicz - Pracownik "Schowka" 2005- 2008

Pani Barbara Postek - Wolontariusz

Pani Magdalena Lenarczyk - Wolontariusz

Pani Ewa Ołówek - Wolontariusz

Łukasz Górecki - Wolontariusz

Waldemar Krajewski - Sponsor

Waldemar Guz - Sponsor

Fundacja Pramerica

Państwo Katarzyna i Wojciech Czyż - Sponsorzy

Zespół Publicznych Szkół Katolickich w Ząbkach

Państwo Patrycja i Piotr Orłowscy - Księgarnia "Orla"

Pani Agnieszka Barbachowska - Szef Sztabu Akcji "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę", nauczyciel GP2

Stowarzyszenie "Empatia"

Pani Grażyna Hennel

Pani Ewa Sienicka

Pan Jacek Chałupka

Siostra Ignacja - organizator akcji "Serduszko"